درخواست ثبت نام در رویدادها

_

پس از ارسال درخواست ثبت نام در رویدادهای دیاگنوپلاس، پروفایل شما توسط دپارتمان های مختلف دیاگنوپلاس، بررسی می شود.

در صورت داشتن تیم کامل و محصول اولیه، برای ورود به کمپ دعوت به مصاحبه می شوید و در غیر این صورت اطلاعات شما برای همکاری با شرکت ها و سازمان های بزرگ، ذخیره می شود و در صورت ایجاد فرصت همکاری، شما به مصاحبه دعوت می شوید.

تمامی اطلاعات شما در این شتابدهنده به صورت محرمانه باقی خواهد ماند

جهت ثبت درخواست ورود به دیاگنوپلاسفرم زیر را تکمیل کنید...

بارگذاری