ثبت‌نام درخواست گرنت

_

شتابدهنده دیاگنوپلاس در نظر دارد با توجه به زمینه‌های فعالیت استارتاپ‌های فعال خود از افراد متخصص در طرح های تحقیقاتی با اعطای گرنت دعوت به همکاری نماید.

جهت ثبت درخواست گرنتفرم زیر را تکمیل کنید...

بارگذاری