اپلیکیشنی جدید کیفیت زندگی بیماران سرطانی را کنترل می‌کند و به پزشکان کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را برای درمان بگیرند تا بهترین تصمیم را برای درمان بگیرند

تیمی از دانشگاه پلی‌تکنیک والنسیا (UPV) یک اپلیکیشن موبایل جدید توسعه داده‌است که نظارت مستمر بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی ... ادامه مطلب