روش مزدوج­ سازی نانوذرات طلا-آنتی ­بادی به روشPassive:

برای انجام فرایند مزدوج­ سازی نانوذرات طلا و آنتی­ بادی تشخیص ­دهنده باید برخی شرایط و فاکتورهای مهم مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و در صورت لزوم اقدام به بهینه ­سازی شرایط نمود. فرایند مزدوج ­سازی شامل تهیه بافرها و محلول­های مورد نیاز، بهینه ­سازی شرایط مزدوج­ سازی و در نهایت انجام فرایند مزدوج­ سازی در شرایط بهینه بدست آمده می­باشد. در ادامه به هر کدام از این مراحل و الزامات مربوطه اشاره خواهد شد.

بافر و محلول­های مورد نیاز:

بافر مزدوج ­سازی در بردارنده اجزای زیر می­ باشد:

  1. عامل بافری: بافر فسفات با غلظت M 0.01 و pH4/7
  2. ترکیب قندی: محلول ساکارز با غلظت (w/v) %1
  3. سورفکتانت: محلول Tween 20 با غلظت (v/v) %0.5
  4. عامل بلوکه کننده: محلول BSA با غلظت (w/v) %1

روش مزدوج­ سازی:

الف) تخلیص آنتی­ بادی (در صورت لزوم):
ب) بهینه ­سازی شرایط (نوع بافر مزدوج­ سازی، غلظت و pH آن، درصد محلول NaCl مورد نیاز برای مزدوج ­سازی) و مقادیر مورد نیاز از نانوذرات طلا و آنتی ­بادی برای مزدوج­ سازی
ج) انجام فرایند مزدوج ­سازی در شرایط بهینه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *